<% KFInfoSerie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open KFInfoSerie %>