Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/15. februar 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel
 
 
 

Regelverk

ASA 4313 Rammeavtale om drift av privat fysioterapivirksomhet er reforhandlet for perioden 1.1.2013 - 31.12.2014.

Rundskriv B-12/2012 Reiseregulativet - endringer i satsene pr. 1.1.2013.

Partene er igang med forhandlingene av SFS 2305 (kommunelegeavtalen). Partene er enige om at ny turnuslegelønn per 1. juli 2012 er kr 441 000. Dette innebærer at det må foretas etterbetaling av turnuslegelønnen. Godtgjøringer for legevakt osv vil bli reforhandlet. Lokale forandlinger om godtgjøring for legevakt og andre forhold er det ikke grunnlag for. Mer informasjon kommer så snart forhandlingene er avsluttet.

Veiledninger

Arbeidstilsynet har laget kommentarer til de nye arbeidsmiljøforskriftene:

Artikkel fra KS om Sykelønn til arbeidstakere fra 67 år.

KS har lagt ut en ny kommentar vedr. pensjons- og reservasjonsdommen. KS anbefaler at den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift avviser krav om pensjon fra ansatte som reserverte seg mot medlemskap i pensjonsordningen den gang denne ble innført.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tekst og lenker

 

Veiledninger

Omgjøring av vedtak om tilskudd - brev fra Utdanningsdirektoratet.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tekst og lenker

 

Veiledninger

 

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tekst og lenker

 

Veiledninger

 


 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tekst og lenker

 

Veiledninger

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tekst og lenker

 

Veiledninger

 

 

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tekst og lenker

 

Veiledninger

 

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tekst og lenker

 

Veiledninger

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt