<% KFInfoSerie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open KFInfoSerie nummer = request.querystring("nr") if request.querystring("aksept") = "" then sql = "update nhb set aksept = '0' where id = '" & request.querystring("id") & "'" cn.Execute(sql) else sql = "update nhb set aksept = '1' where id = '" & request.querystring("id") & "'" cn.Execute(sql) response.redirect "nyhetsbrev" & nummer & ".asp?id=" & request.querystring("id") end if %> Nyhetsbrev

Du er n avmeldt fra nyhetsbrev KF-infoserie
Oooops! Jeg trykket visst feil!
&nr=<%=nummer%>">Klikk her for melde deg p igjen!