<% dim action, sPrint, sPic, sSubmit, sTxt, sClick cnstring = "uid=sa;pwd=liverpool;Driver={SQL Server};database=kf;Server=193.217.89.145" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open cnstring sql = "Select firma, isnull(adresse1, '') + ' ' + isnull(adresse3, '') + ' ' + isnull(adresse4, '') + ' ' as adresse "_ & ", isnull(postnr, '') + ' ' + isnull(poststed, '') as post, ISNULL(fornavn, '') + ' ' + ISNULL(etternavn, '') + ', ' + ISNULL(tittel, '') AS navn, email from nyhet where URL = '" & request.querystring("URL") & "'" set rs = cn.Execute(sql) if Request.QueryString("action") = "print" then sPrint = "Skriv ut skjemaet og returnere det til oss på faks nr.: 22 83 14 16 eller sende det i posten til Kommuneforlaget, v/Hilde Saastad, P.b. 1263 Vika, 0111 OSLO" sPic = "" sTxt = "'Skriv ut'" sType = "'button'" sClick = "onclick=SkrivUt()" else sPrint = "Ønsker du å sende bestillingen på faks eller i posten?- trykk her FØR utfylling! " sPic = "" sTxt = "'Send'" sType ="'submit'" sClick = "" end if %> Bestillingsskjema

<%= sPic %>

SKJEMA FOR BESTILLING AV KF INFOSERIE

Ved bestilling av abonnement eller prøve på moduler i KF Infoserie ber vi deg fylle inn disse opplysningene.
<%= sPrint %>

Kommunenavn: ">
Adresse ">
Postnr/Sted ">
Bestillers navn og avdeling/etat: ">
Bestillers e-postadresse ">
Kontaktperson med tittel: ">
E-post adresse til kontaktperson: ">
For de som ønsker internett,
skriv her kommunens IP-adresse.
(IP-adressen kommunen har ute på internett, dvs IP-adressen vi ser hos oss)
Kommunens/virksomhetens IT-funksjon vet IP-adressen(e). Eller man kan følge denne lenken: http://www.kf-infoserie.no/admin/myip.asp
Internettversjon CD-versjon
Abonnement
Prøveabonnement
Abonnement
Prøveabonnement

Hele KF Infoserie

KF KPS

KF Kommunal forvaltning

KF Omsorg

KF HMS

KF Oppvekst

KF Økonomi

KF Lærer

KF E-verk

Hele KF Infoserie

KF KPS

KF Kommunal forvaltning

KF Omsorg

KF HMS

KF Oppvekst

KF Økonomi

KF Lærer

KF E-verk

Ja, jeg har lest og forstått leveringsvilkårene!

For ytterligere informasjon kan du gjerne ta kontakt med
Salgsleder Per Andresen, på tlf.: 24 13 28 08, eller
Markedsansvarlig Kathrine Jørgenvåg Winje, på tlf.: 24 13 28 47
Dato:____________
Underskrift fra bestiller:____________________________________

 

name="Send" value=<%= sTxt %> <%=sClick%>>