<% dim action, sPrint, sPic, sSubmit, sTxt, sClick if Request.QueryString("action") = "print" then sPrint = "Skriv ut skjemaet og returnere det til oss på faks nr.: 22 83 14 16 eller sende det i posten til Kommuneforlaget, v/Hilde Saastad, P.b. 1263 Vika, 0111 OSLO" sPic = "" sTxt = "'Skriv ut'" sType = "'button'" sClick = "onclick=SkrivUt()" else session("cnstring") = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=smskf;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open session("cnstring") sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id = 1" cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing sPrint = "Ønsker du å sende bestillingen på faks eller i posten?- trykk her FØR utfylling! " sPic = "" sTxt = "'Send'" sType ="'submit'" sClick = "" end if %> Bestillingsskjema

<%= sPic %>

SKJEMA FOR BESTILLING AV KF INFOSERIE

Ved bestilling av abonnement eller prøve på moduler i KF Infoserie ber vi deg fylle inn disse opplysningene.
Les mer om KF Infoserie her.
<%= sPrint %>

Kommunenavn:
Adresse
Postnr/Sted
Bestillers navn og avdeling/etat:
Bestillers e-postadresse
Kontaktperson med tittel:
E-post adresse til kontaktperson:
For de som ønsker internett,
skriv her kommunens IP-adresse.
(IP-adressen kommunen har ute på internett, dvs IP-adressen vi ser hos oss)
Kommunens/virksomhetens IT-funksjon vet IP-adressen(e). Eller man kan følge denne lenken: http://www.kf-infoserie.no/admin/myip.asp
Internettversjon CD-versjon
Abonnement
Prøveabonnement
Abonnement
Prøveabonnement

Hele KF Infoserie

KF KPS

KF Kommunal forvaltning

KF Omsorg

KF HMS

KF Oppvekst

KF Økonomi

KF Lærer

KF E-verk

Hele KF Infoserie

KF KPS

KF Kommunal forvaltning

KF Omsorg

KF HMS

KF Oppvekst

KF Økonomi

KF Lærer

KF E-verk

Ja, jeg har lest og forstått leveringsvilkårene!

For ytterligere informasjon kan du gjerne ta kontakt med
Salgsleder Per Andresen, på tlf.: 24 13 28 08, eller
Markedsansvarlig Kathrine Jørgenvåg Winje, på tlf.: 24 13 28 47
Dato:____________
Underskrift fra bestiller:____________________________________

 

name="Send" value=<%= sTxt %> <%=sClick%>>