<% Dim Text Dim newuserText Dim cn, rs newuserText = "Deres engangspassord er sendt, og du vil snart kunne logge deg på" if Request.querystring("new")="yes" then end if if Request.Form("txtLogin") <> "" then set cn = server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open session("cnstring") sql = "SELECT * FROM nyhet WHERE ID = '" & Request.form("txtLogin") & "' and Passord = '" & Request.form("txtPassord") & "'" 'response.write sql Set rs = cn.Execute(sql) if not rs.eof then session("oldID") = session("newsID") session("newsID") = rs("newsID") 'Session.Timeout=10 Response.Redirect "bekreft_arkiv.asp?URL=" & rs("URL") 'Response.Redirect "bekreft_arkiv.asp" else Response.write("Feil brukernavn og/eller passord") end if set cn = nothing set rs = nothing end if %> Kommuneforlaget nyhetsbrevpåmelding
Innlogging

Logg inn med brukernavn og passord mottatt i brev

Brukernavn:
Passord:
   

 
   
   
Har du problemer med innloggingen?
Kontakt Lise Gry Størholdt på telefon: 24 13 28 05