<% nyhetsbrev = "29" navn = "7/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 7/05
August 2005

 

Velkommen til ny versjon av KF Infoserie!

Raskere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig.

Her kan du lese om endringene som er gjort i den nye versjonen.

Adressen er den samme: www.kf-infoserie.no

Økt hastighet
KF Infoserie er blitt lagt over på en helt ny teknologisk plattform. Den mest merkbare forskjellen for Infoseriens brukere blir økt hastighet.

Automatisk pålogging
Blant annet kan du nå velge automatisk pålogging, som betyr at du ikke lenger behøver å logge deg på hver gang du skal inn i systemet.

Redigering av egne dokumenter
Funksjonen egne dokumenter er gjort mer brukervennlig nå som du kan redigere et dokument du tidligere har lagt inn. Det betyr at du ikke behøver å lese inn et dokument på nytt - du kan gjøre endringene direkte i KF Infoserie.


Husk: Første gang du åpner den nye versjonen må du logge deg på med brukernavn og passord. Dersom du har glemt passordet ditt, kan du trykke på knappen «Glemt passord».

 

22. august 2005

 

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no