KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr.3
Juni 2003

Ønsker du at flere i din kommune/virksomhet skal logge seg på KF Infoserie? Da kan du videresende følgende link til trinn-for-trinn-beskrivelse av hvordan nye brukere skal logge seg på: http://www.kommuneforlaget.no/infoserie/nybruker/access.htm

Alle nye brukere skal gå til adressen www.kf-infoserie.no og klikke på ny bruker. Følg så oppskriften videre. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på 24 13 28 50 for hjelp til pålogging. Har du spørsmål knyttet til innhold og bruk av KF Infoserie, kan du ta kontakt med undertegnede.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
">Meld meg av nyhetsbrevet

12.06.2003

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef                                       

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

KF KPS

Nytt informasjons- og veiledningsmateriale fra KS
Pendelvoldgift – anbefalte retningslinjer for saksbehandling
Beregningsmodell for stillinger som får lønn etter hta kap. 5
Hovedtariffavtalens kap. 4 og lokal lønnsregulering kap. 5. Infomasjonsskriv om årets lønnsforhandlinger


KF Sosial

Nå kan du tegne abonnement på KF Sosial – økonomisk rådgivning!

Kommuneforlaget sender i disse dager ut informasjon om priser og abonnementsordninger for vår nyeste modul KF Sosial – økonomisk rådgivning. Modulen har siden januar i år vært tilgjengelig for sosialtjenesten for testing. Fra 1. juli innfører vi abonnementsordning. Ønsker du å tegne abonnement kan du gå nederst på startsiden vår www.kommuneforlaget.no og klikke på ”Bestill KF Infoserie”. For nærmere informasjon om priser, abonnementsordninger eller bestilling kan du gjerne sende en e-post til kathrine.winje@kommuneforlaget.no.

Endringene i gjeldsordningsloven trer i kraft 1. juli. Veiledningen vil da bli oppdatert og vil bli lenket opp mot alle nye retningslinjer og forskriftsendringer som kommer i forbindelse med lovendringen. Nye retningslinjer i forhold til livsoppholdsnormen vil også tilpasses i veiledningen.

KF Sosial vil være en støtte for saksbehandlere og rådgivere i det daglige arbeidet med økonomisk rådgivning, spesielt gjeldsrådgivning, overfor innbyggere og brukere av sosialtjenesten.

Forskrifter
Forskrift om endring i forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften), forskrift om tvangssalg ved medhjelper, forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse og forskrift om maksimalsatser for utmåling av sakskostnader i forliksrådet.
Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.


KF Omsorg

Ny veileder for saksbehandling
IS-1040: Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten. Dokumentet er lagt inn i fulltekst og ligger under mappen «Veiledning».

Rundskriv
IS-6/03: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006. Renter på overførte midler

Sivilombudsmannen
Etterbetaling av omsorgslønn - kravet til konkret vurdering


KF Økonomi

KOSTRA og fortolkninger
Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 26.03.03
Oppsummering av KOSTRA spørsmål 14.05.2003

Kommuneproposisjonen:
St.prp. nr. 66 (2002-2003) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004

Forskrifter
Forskrift om endring i forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften), forskrift om tvangssalg ved medhjelper, forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse og forskrift om maksimalsatser for utmåling av sakskostnader i forliksrådet.
Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.

Konsultasjoner
Materiale fra konsultasjonsmøte mellom KS og Staten 23.04.2003.

Se også fagstoff «Hva skjer»


 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no