<% nyhetsbrev = "34" navn = "02/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 2/06
Februar 2006

Nytt fagområde i KF infoserie:

KF Skole - administrasjon og ledelse
Kontakt oss i Kommuneforlaget for gratis prøveperiode.

Kommuneforlagets kundeservice på tlf  24 13 28 50, eller kundeservice@kommuneforlaget.no

27. februar 2006  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

 

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75

 


KF KPS (herunder KF Lærer)

Personalhåndboka

Annet

  • Rett til fast ansettelse etter fire års sammenhengende tilsetting – noen klargjøringer. (Artikkelen er skrevet av Tor Allstrin, Tove Lene Mannes og Håkon Andreassen, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Lover og forskrifter

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Skole - administrasjon og ledelse

KF Skole – administrasjon og ledelse
Nå foreligger fullstendig versjon av det nye produktet i KF Infoserie,
KF Skole – administrasjon og ledelse.

(NB! Det må ikke forveksles med tidligere KF Lærer som nå er en del av KF KPS.)

Ekstern fagredaktør – Eksempelsaker og maler
Oppvekstsjef i Alta kommune, Per Hindenes, er ekstern fagredaktør/skribent for KF Skole. Han har utarbeidet eksempelsaker - med tilhørende maler – om temaer som:

  • bekymringsmelding til barnevernet

enkeltvedtaksaker som:

  • søknad om spesialundervisning
  • klageadgang
  • fri skoleskyss, m.m.

Kunnskapsløftet – kompetanseutvikling
KF Skole vil få med flere eksempelsaker og maler etter hvert. Den blir selvsagt også ajourført med aktuelle dokumenter/veiledninger og regelverk, for eksempel knyttet til Kunnskapsløftet, læreplanarbeidet og kompetanseutviklingen i skolen.

Gratis på prøve i en måned
Noen av dere har hatt en foreløpig kortversjon av KF Skole gratis på prøve. Nå foreligger den endelige versjonen med gratis prøveperiode i en måned.

Kontakt gjerne Kommuneforlagets kundeservice på tlf  24 13 28 50, eller kundeservice@kommuneforlaget.no for prøveperiode eller nærmere informasjon.


KF Økonomi

Ny fagredaktør
Wilberg & Akerhaugen DA blir fagredaktør for regnskapsområdet i KF Økonomi. I samarbeid med Wilberg & Akerhaugen DA vil vi videreutvikle informasjonen og veiledningsstoffet innenfor kommunal regnskap, kommunal innkreving, og merverdiavgift.

Lover og forskrifter

  • Endring i forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene. Nye terskelverdier for 2006 og 2007. Se § 11,§ 12,§ 19 og § 39. I kraft 12. januar 2006.
  • Endring i forskrift om offentlige anskaffelser. Nye terskelverdier for 2006 og 2007. Se § 2-2 og § 6-1. I kraft 12. januar 2006.

Tilskudds- og refusjonsordninger
Rundskriv fra IMDi:

  • Rundskriv 05/42 - Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere del 1 (rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (post 61)/prosjektmidler til kommunale introduksjonsprogram (post 62)
  • Rundskriv 05/43 - Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere del 2 (sikre likeverdige offentlige tjenester/videreutvikling av introduksjonsordningen (post 62))
  • Statsbudsjettet år 2006 - Kap. 511 , post 62: Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere - del 4. Språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner (Rundskriv 1/05)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no