<% nyhetsbrev = "35" navn = "03/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 3/06
Mars 2006


KF Skole - administrasjon og ledelse
Les om KF Skole

Kontakt oss for gratis prøve:

Kommuneforlagets kundeservice på tlf  24 13 28 50, eller kundeservice@kommuneforlaget.no

Nå kan du lage lenker inn til dokumentene i KF infoserie!
Alle brukere av KF infoserie som har status som Administrator kan nå lage lenker inn til dokumentene som ligger i basen. Dette gir nye muligheter for å knytte interne dokumenter og verktøy sammen med det lovverket som vi oppdaterer.

Prøv selv!

29. mars 2006  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Borgny Stølen, 24 13 28 38
Stephanie Løvenskiold,
24 13 28 75

 


KF KPS (herunder KF Lærer)

Rundskriv

Avgjørelser

Annet


KF HMS

Veiledere


KF Omsorg

Lover og forskrifter


KF Oppvekst

Lover og forskrifter


KF Skole - administrasjon og ledelse

Nye dokumenter


KF Økonomi

Ny fagredaktør
Wilberg & Akerhaugen DA blir fagredaktør for regnskapsområdet i KF Økonomi. I samarbeid med Wilberg & Akerhaugen DA vil vi videreutvikle informasjonen og veiledningsstoffet innenfor kommunal regnskap, kommunal innkreving, og merverdiavgift.

Merverdiavgift
Oppgradering av merverdiavgiftsområdet:

  • Mange flere av forskriftene til merverdiavgiftsloven er nå lagt inn og er strukturert under egen mappe. Se: Regelverk\Forskrifter\MVA-forskrifter.
  • Merverdiavgiftsloven og tilhørende forskrifter er lenket sammen med fortolkninger fra blant annet Skattedirektoratet.

Konsultasjonsordningen
Referat og materiale fra 1. konsultasjonsordning 13. mars 2006.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no