<% nyhetsbrev = "36" navn = "04/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 4/06
Mai 2006


Trenger din kommune hjelp til å komme i gang med å bruke
KF Infoserie?

Da er kanskje et brukerkurs det dere trenger!

2 1/2-timers kurs:
Med utgangspunkt i KF KPS (eller en av de øvrige modulene, avhengig av abonnement) går vi gjennom funksjonalitet og innhold.
Pris: kr. 3000 (eks. mva). Reisekostnader og reisetid kommer i tillegg.

Dagskurs:
Blant de temaene det er aktuelt å gå nærmere inn på, kan vi nevne disse:
- Navigering og gjenfinning av informasjon
- Funksjonalitet og brukergrensesnitt
- Søketeknikk
- Egen tilpasning av programmet: merknader, lenker, egne dokumenter
- Kunnskapsdeling
Pris: kr. 12 000 (eks. mva). Reisekostnader og reisetid kommer i tillegg.

Kursene bør avholdes i et kursrom der deltakerne har tilgang til egne pc-er slik at det også kan gis individuell veiledning til hver enkelt deltaker.

Kommuner som har abonnement på hele serien: får et dagskurs gratis. Dere betaler kun for reisekostnader og reisetid.

KF Infoserie består av følgende fagområder:
KF KPS - kommunenes personalsystem (herunder også undervisningspersonell)
KF E-verk - lønn og personal

KF HMS - helse, miljø, sikkerhet
KF Kommunal forvaltning
KF Økonomi - regnskap, budsjett, økonomistyring
KF Omsorg
KF Oppvekst
KF Skole - administrasjon og ledelse
KF Sosial - økonomisk rådgivning

12. mai 2006  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

 


KF KPS (herunder KF Lærer)

Rundskriv

  • B-03/06: Tariffoppgjøret per 01.05.2006 - Brudd

Personalhåndboka


KF HMS

Lover og forskrifter

Veiledere
Ny veileder fra Arbeidstilsynet:

  • AT 587: Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer. Risikovurdering og iverksetting av tiltak

KF Omsorg

Veiledere
Følgende veileder legges inn i KF Omsorg, men var ikke klar ved utsendelsen av dette brevet:

  • IS-1040: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. Veileder fra Sosial- og helsedirektoratet

Lovforarbeider


KF Skole - administrasjon og ledelse

Lovforarbeider

Rundskriv

  • F-009-06: Innføring av Kunnskapsløftet - om fag- og timefordelingen i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.

Annet


KF Økonomi

Lover og forskrifter

Rundskriv

  • V-17/2006 fra KKD: Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no