<% nyhetsbrev = "45" navn = "03/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 3/07
Mars 2007

Trenger din kommune hjelp til å komme i gang med å bruke
KF Infoserie?

Da er kanskje et brukerkurs det dere trenger!

På kursene våre gjennomgår vi funksjonalitet, innhold og søketeknikk. Vi gir også opplæring i innlegging og bruk av kommunens egne dokumenter, hvordan å legge inn egne lenker og hvordan å bruke systemet til kunnskapsdeling

Ta kontakt med oss så legger vi opp en kursdag sammen.

07. mars 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

KF E-verk

Endringer i regelverket

 • Endring i forskrift om tilretteleggingstilskudd § 4 Tilskudd til arbeidsgiver. Fra 1. mars 2007 åpnes det for tilskudd til gjenstander/arbeidshjelpemidler.
 • Tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte, endringer i
  arbeidsmiljøloven §§ 2-3 og 4-6
  folketrygdloven §§ 8-6, 8-7, 25-2, 25-3 og 25-5.

Satser

 • Reiser utenlands: Noen satser for nattillegg og kostgodtgjørelse er regulert fra 1. mars 2007. Dette gjelder ved reiser i følgende land: Algerie, Antigua og Barbuda, Jamaica, Forente Arabiske Emirater, India, Øst-Timor, Bulgaria, Litauen, Russland (Moskva og St.Petersburg)

Les om KF E-verk


KF HMS

Endringer i regelverket

Fra KS

Les om KF HMS


KF KPS

Endringer i regelverket

 • Endring i forskrift om tilretteleggingstilskudd § 4 Tilskudd til arbeidsgiver. Fra 1. mars 2007 åpnes det for tilskudd til gjenstander/arbeidshjelpemidler.
 • Tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte, endringer i
  arbeidsmiljøloven §§ 2-3 og 4-6
  folketrygdloven §§ 8-6, 8-7, 25-2, 25-3 og 25-5.

Reiseregulativet

 • Reiser utenlands: Noen satser for nattillegg og kostgodtgjørelse er regulert fra 1. mars 2007. Dette gjelder ved reiser i følgende land: Algerie, Antigua og Barbuda, Jamaica, Forente Arabiske Emirater, India, Øst-Timor, Bulgaria, Litauen, Russland (Moskva og St.Petersburg).

Avgjørelser fra Høyesterett

Fra Sivilombudsmannen

 • Sak 494/2006: Manglende intervju og innhenting av referanseopplysninger i tilsettingssak (kulturkonsulent i kommune).
 • Sak: 1412/2006: Tilsetting av avdelingssykepleier - manglende skriftlig begrunnelse.

Fra KS

Les om KF KPS


KF Kommunal forvaltning

Endringer i regelverket

Rundskriv

 • H-03/07 fra KRD: Om nytt kapittel 10 A i kommuneloven
 • H-2186 fra KRD: Statlig styring av kommunesektoren - veileder for arbeidet med tiltak og reformer som berører kommuner og fylkeskommuner (H-2186).

Les om KF Kommunal forvaltning


KF Omsorg

Rundskriv

 • IS-1/2007 fra SHdir: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2007

Fra KS

KF Omsorg – Tidsbesparende og trygg saksbehandling med eksempelsaker

Vi følger saken gjennom hele saksbehandlingsprosessen, med lenker til aktuelt regelverk.

Med et tastetrykk kan dokumentene overføres til tekstbehandling og lagres på eget område.

Les om KF Omsorg


KF Oppvekst

Fra KS:

Rundskriv

 • 01/07 fra Udir: Hovedprinsippene ved spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp - presisering av enkelte bestemmelser i opplæringsloven
Fra KF Oppvekst til KF Førskolebarn - Tverrfaglig arbeid

I samråd med representanter fra PPT, Bufetat, barnehageledelse og Høgskolen i Oslo (barnevernsrett) revideres KF Oppvekst i løpet av våren 2007. Det utarbeides eksempelsaker og formularer til hjelp for barnehageledere og samhandlingen med hjelpeapparatet. Ny tittel på produktet vil være KF Førskolebarn - Tverrfaglig arbeid.

Les om KF Oppvekst


KF Skole

Rundskriv

 • 01/07 fra Udir: Hovedprinsippene ved spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp - presisering av enkelte bestemmelser i opplæringsloven

Fra KS

 • Innspill til St.meld.nr 16 (2006-2007) «...og ingen sto igjen»

Les om KF Skole


KF Sosial

Veiledning i økonomisk rådgivning

Nye avgjørelser fra Inkassoklagenemnda:

 • Sak 85/06: Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap
 • Sak 106/06: Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle
 • Sak 133/06: Korrekt utsendelse av inkassovarsel
 • Sak 154/06: Salærberegning ved sammenslåing av flere krav
 • Sak 193/06: Dokumentasjon på at faktura ble sendt

Husk å benytte lenkesamlingen!
Her er et utdrag av noen av lenkene som finnes i lenkesamlingen:

Beregninger og kalkulatorer:

Les om KF Sosial


KF Økonomi

Tilskuddsordninger

 • Q-07 fra BLD: Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2007
 • IS-1/2007 fra SHdir: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2007

Kommunal innfordring

I KF Økonomi finner du en egen veileder til kommunal innfordring av formueskrav.

Les om KF Økonomi


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no