<% nyhetsbrev = "50" navn = "08/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 8/07
September 2007

KF Infoserie består av følgende produkter:

KF KPS - kommunenes personalsystem
KF E-verk - personalsystem for E-verk
KF HMS - helse, miljø og sikkerhet
KF Kommunal forvaltning
KF Økonomi - budsjett, regnskap, økonomistyring
KF Skole - administrasjon og ledelse
KF Omsorg - eldreomsorg/pleie
KF Sosial – økonomisk rådgivning
KF Førskolebarn – tverrfaglig arbeid28. september 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Anne Lindeng Larsen 24 13 29 95

KF KPS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Nytt i KF KPS
På innholdslisten til venstre finner du nå mappen Tema. Her vil vi samle lenker til dokumenter som omhandler ulike tema innen personalforvaltning, og som fra før finnes i KPS. Dette er et alternativ til å gå inn i kildene (avtaleverket, lover, rundskriv mv) eller til å gjøre frisøk. Listen over tema og innholdet i dokumentene er under utvikling og er på langt nær ferdig. Vi har allikevel valgt å legge den ut og tar gjerne imot innspill fra våre brukere om dette er en god måte å organisere stoffet på, om vi har valgt ut de riktige temane og om listen har et passende omfang.

Se eksempel på temaet Arbeidsavtaler (krever pålogging)

Rundskriv

AnnetKF Kommunal forvaltning

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer

Rundskriv

  • H-10/07 fra KRD: Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m

KF Førskolebarn - tverrfaglig arbeid

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Rundskriv

Annet


KF Skole

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Fra KS

Annet


KF Omsorg

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Rundskriv


KF Sosial

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Avgjørelser

Det er lagt en rekke nye avgjørelser fra Inkassoklagenmnda.


KF Økonomi

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Rundskriv

  • H-07/07 fra KRD: Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2008

KOSTRA

Konsultasjoner


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no