<% nyhetsbrev = "51" navn = "09/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 9/07
Oktober 2007

Gratis prøve ut året på hele KF Infoserie!

KF KPS
KF HMS
KF Kommunal forvaltning
KF Økonomi
KF Førskolebarn
KF Skole
KF Sosial
KF Omsorg

Kontakt oss på kundesenteret - vi hjelper deg i gang!


Kjære abonnenter

Vi har den glede å presentere to nye medarbeidere som skal jobbe med salg, kundeinformasjon og kurs for KF Infoserie
- Anne Lindeng Larsen og Dag Simonsen - som dere vil både se og høre fra fremover!

17. oktober 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen 24 13 28 08
Anne Lindeng Larsen 24 13 29 95
Dag Simonsen 24 13 29 82


KF KPS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Nytt i KF KPS
På innholdslisten til venstre finner du nå mappen Tema. Her vil vi samle lenker til dokumenter som omhandler ulike tema innen personalforvaltning, og som fra før finnes i KPS. Dette er et alternativ til å gå inn i kildene (avtaleverket, lover, rundskriv mv) eller til å gjøre frisøk. Listen over tema og innholdet i dokumentene er under utvikling og er på langt nær ferdig. Vi har allikevel valgt å legge den ut og tar gjerne imot innspill fra våre brukere om dette er en god måte å organisere stoffet på, om vi har valgt ut de riktige temane og om listen har et passende omfang.

Se eksempel på temaet Sykelønn (krever pålogging)

Annet


KF Førskolebarn

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovforarbeider

Rundskriv

KS-informasjon


KF Skole

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovforarbeider

Fra KS

Rundskriv

Annet


KF Økonomi

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Budsjett 2008

Vi arbeider med oppdatering av mappene om tilskuddsordninger for kommunesektoren.Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no