Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/08 prikk 8. februar 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Prøv KF SKOLE gratis i februar og mars
- et verktøy for å sikre kvalitetsutvikling og elevrettigheter

KF Skole sikrer deg oppdatert informasjon – alt på ett sted. Innholdet er utviklet spesielt for skoleledere og skoleeiere. KF Skole kan tas i bruk av alle skolene dersom kommunen sentralt inngår abonnementsavtale – én forutsigbar pris for alle.

For gratis uforpliktende prøveabonnement ring: 24 13 29 95 / 82 eller skriv til kundeservice@kommuneforlaget.no

lang linje

Brukerkonferansen for lokale administratorer
2. - 3. april 2008, Thon hotell Arena, Lillestrøm

Velkommen til årets brukerkonferanse! Fokus i år er administratorrollen, samt viktigheten av oppdatert lovverk og korrekt saksbehandling. Vi vil også ta for oss hvordan man oppretter lenker og legger inn egne dokumenter. Etter ønske fra forrige års deltakere, har vi i år satt av ekstra god tid til erfaringsutveksling og diskusjon.

Program
Påmelding

lang linje
 

Tag for KF KPS

Regelverk

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak: endringer i kapittel 10 Stønad til livsopphold mv. til tiltaksdeltaker

Avtaleverk

Reiseregulativet for reiser utenlands: endrede satser for nattillegg og kostgodtgjørelse fra 01.01.08 (følger Statens satser)

Avgjørelser

Arbeidsretten Sak 8/1007: Avlønning av ledere etter særavtale for brann- og redningstjeneste (SFS 2404)

Rundskriv

  • B-02/08: Arbeidsrettens dom i sak 8/2007: Sikringsbestemmelsen for ledere i særavtale SFS 2404 - brann- og redningstjeneste
  • B-01/08: Regulering av lønn og pensjonsgrunnlag for tidligere distriktsleger på overgangsvilkår.
dfgfdg
Logo for KF e-verk

Regelverk

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak: endringer i kapittel 10 Stønad til livsopphold mv. til tiltaksdeltaker.

Avtaleverk

Reiseregulativet for reiser utenlands: endrede satser for nattillegg og kostgodtgjørelse fra 01.01.08 (følger Statens satser)

dfgfdg

logo for førskolebarn

Regelverk

Bidragsinnkrevingsloven § 21 er endret. Endringen er kun i ordlyd og kommer som følge av reorganisering av skatteetaten.

Lovkommentarer

Det er blitt gjort flere oppdateringer av lovkommentarene. Størsteparten av endringene er gjort i kommentarene til barneloven, pasientrettighetsloven, kjønnslemlestelsesloven, barnebortføringsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.

Fra KS

KS positiv til endringer i barnehageloven

Annet

Internkontroll - Krav og tiltak - informasjon som grunnlag for HMS-arbeidet og internkontrollen i barnehagen.

dfgfdg

Logo for HMS

Regelverk

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak: endringer i kapittel 10 Stønad til livsopphold mv. til tiltaksdeltaker

dfgfdg

Logo for Kommunal forvaltning

Regelverk

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) endres som følge av inkorporering av EØS-avtaleverk om blant annet gjesting i offentlig mobiltelefonnett og opprettelse av det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet.

dfgfdg

Logo for KF Omsorg

Lovforarbeider

Ot.prp. nr. 23 (2007–2008) Om lov om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven

Fra KS

IPLOS - Publiserte 2006-tall fra 164 kommuner

dfgfdg

Logo for KF Skole

Regelverk

Opplæringsforskriften: ny § 19-7 Satsar for refusjon

Fra KS

Fra Utdanningsdirektoratet

dfgfdg

Logo for KF sosial

Regelverk

Bidragsinnkrevingsloven § 21 er endret. Endringen er kun i ordlyd og kommer som følge av reorganisering av skatteetaten

Veiledning i økonomisk rådgivning

I KF Sosial finner du en veileder til alle fasene i den økonomiske rådgivningsprosessen:
(krever pålogging)

1 - Økonomisk rådgivning - generelt
2 - Metode
3 - Kartleggings- og dokumentasjonsfasen
4 - Inntekter og utgifter - vurdering og tiltak
5 - Eiendom - vurdering og tiltak
6 - Gjeld og gjeldsproblemer - vurdering og tiltak
7 - Tunge gjeldsproblemer - vurdering og tiltak
8 - Inndrivingsprosessen for gjeldskrav
9 - Utleggstrekk, klage og søknad om endring

I tillegg finner du en juridisk/økonomisk ordliste, nettlenker til alle nyttige offentlige instanser og standardbrev og maler til bruk i rådgivningsprosessen.

dfgfdg

logo for KF økonomi

Regelverk

Budsjett 2008

Rundskriv H-11/07 fra KRD: Statsbudsjettet 2008 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Regnskap

Tilskuddsordninger

 

 

Legg merke til at når du klikker en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du logge deg inn her.

 

 

 

 

 

Legg merke til at når du klikker en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du logge deg inn her.
 
 
Legg merke til at når du klikker en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du logge deg inn her.
 

 

På vei:

8 hefter til bruk for sosialtjenesten. Heftene er spesielt utformet for brukeren av sosialtjenesten og er et bidrag til forståelsen av ens personlige økonomi.

  1. Husholdsøkonomi for de som har flyttet hjemmefra
  2. Husholdsøkonomi for enslige foreldre
  3. Husholdsøkonomi for sosialklienter
  4. Husholdsøkonomi ved inntektsnedgang
  5. Husholdsøkonomi når to blir en
  6. Husholdsøkonomi for pensjonister
  7. Hva skjer med gjelden når jeg ikke betaler?
  8. Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min?

 

Legg merke til at når du klikker en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du logge deg inn her.
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt