Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/08 prikk 11. oktober 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

NYHET!

KF utvikler en lokal personalhåndbok for kommunesektoren

Lokal personalhåndbok er temabasert og rettet mot virksomhetsledere og ansatte.

Hver kommune kan supplere den generelle teksten med egne retningslinjer i en sømløs visning.

Lokal personalhåndbok er et supplement til alle våre KPS-kunder og kommer for salg på nyåret.

Vil du vite mer? Kontakt oss på kf-infoserie@kommuneforlaget.no

Prøv hele KF Infoserie ut året! Trygg saksbehandling for hele kommunen.

Vi tilbyr nå gratis prøvetilgang til hele KF Infoserie. Dere som ikke har abonnement på hele serien, får sjansen til å kikke på alle fag- og tjenesteområdene som dekkes av KF Infoserie – ut året.

Tilgangen er gratis og uforpliktende, og åpnes for hele kommunen. Abonnenter av hele serien får 35 % rabatt på alle produktene i serien, unntatt KF KPS.

Bestill prøvetilgang. Eller kontakt oss på tlf: 24 13 28 50 / e-post: kf-infoserie@kommuneforlaget.no

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Endringer i forskrift til opplæringslova, §§ 14-6, 14-7 og 14-8 (ny). Gjelder krav til godkjenning før tilsetting av lærere med utdanning og praksis fra andre land.

Rundskriv

B-15/08 fra KS: Tariffoppgjøret 2008 - med kompetanse i fokus

UDir 4/2008 fra Undervisningsdirektoratet: Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven 1. august 2008 - Kompetansekrav til lærere i grunnskolen.

Fra Arbeidsretten

ARD. 01.09.08: Drøftingsplikt ved endringer og omstillinger.

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2007/1587: Tilsetting i undervisningsstilling - manglende pedagogisk kompetanse.

 
 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i opplæringsforskriften:
§ 14-6 Krav til godkjenning før tilsetjing av lærarar med utdanning og praksis frå andre land,
§ 14-7 Søknad om godkjenning frå personar med utdanning og praksis frå andre land og handsaming av slike søknader,
NY 14-8 Særlege vilkår for å få godkjenning for tilsetjing som lærer for statsborgarar frå EØS-land og frå Sveits.
Tidl. § 14-8 er nå ny 14-9 og tidligere §14-9 er nå 14-10.

Fra Kunnskapsdepartementet

F-4248: Veileder om samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole - Fra eldst til yngst.

På vei:

Oppdaterte lovkommentarer til bl.a sosialtjenesteloven og barnevernloven samt nye kommentarer til barnehageloven.

Følg med i KF Førskolebarn!

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

§ 23 i forvaltningsforskriften er endret ved forskrift 12.09.2008 nr. 1009.

Åpenhet i kommunesektoren:

Styrevervregisteret

Folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan nå registrere sine verv og økonomiske interesser i registeret og allmenheten får åpen tilgang.

www.styrevervregisteret.no.

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Prioriteringsforskriften har fått ny § 4a Særskilte fristregler for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet (fra 1. september 2008). Se også merknadene.

Rundskriv

U-1129 fra Helse- og omsorgsdepartementet: Delplan til Omsorgsplan 2015 - Demensplan 2015 - "Den gode dagen".

Ny bok fra Kommuneforlaget:

Om rehabilitering - Mot en helhetlig og felles forståelse? 2. utgave

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift til opplæringslova:
§14-6 Krav til godkjenning før tilsetjing av lørarar med utdanning og praksis frå andre land,
§14-7 Søknad om godkjenning frå personar med utdanning og praksis frå andre land og handsaming av slike søknader,
NY 14-8 Særlege vilkår for å få godkjenning for tilsetjing som lærer for statsborgarar frå EØS-land og frå Sveits.
Tidl. § 14-8 er nå ny 14-9 og tidligere §14-9 er nå 14-10.

Fra Kunnskapsdepartementet

F-4248: Veileder om samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole - Fra eldst til yngst.
 
   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

§ 4 og § 5 i inkassoloven er endret med virkning fra 1. oktober 2008. Endringene gjelder godkjenning av kvalifisert inkassovirksomhet fra andre EØS-stater.

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Statsbudsjettet

vil bli lagt inn i KF ØKonomi om kort tid.

Regelverk

§ 2 og § 6 i forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier er endret. Se også endrede merknader.

§ 3 i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)
og
§ 5 i forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er endret.
Begge endringene gjelder fra 20. juni 2008.

§ 4 og § 5 i inkassoloven er endret med virkning fra 1. oktober 2008. Endringene gjelder godkjenning av kvalifisert inkassovirksomhet fra andre EØS-stater.

GKRS - God kommunal regnskapsskikk

KRS nr. 9 (F) Nedskrivning av anleggsmidler


På vei:

Spørsmål- og svartjeneste for regelverket til offentlige anskaffelser.

Tjenesten vil være klar i slutten av oktober.

Følg med i KF Økonomi!

  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt