Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/09 15. desember 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Velkommen til ny versjon i januar 2010!

Den nye versjonen er utviklet for å gjøre KF Infoserie enklere, mer intuitiv og mer personlig.

Merk at i det du logger deg på, åpnes et oppsett til personlige innstillinger. Bruk disse få minuttene oppsettet tar, og du vil få en forside som passer for deg.

Velkommen inn i januar!

Vi i Kommuneforlaget ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Rundskriv

A-3/2009: Om ASA 4510 - Rammeavtale om veterinærvakten.

B-200/2009: PAI, lønnsstatistikk for 2008.

Veiledninger

Nytt om arbeidstid for skift- og turnusarbeidere. Informasjonsskriv fra KS om en endring i arbeidsmiljøloven § 10-4 som gjelder fra 1.1.2010.

Bedriftshelsetjeneste - nye regler fra 2010. Informasjon fra KS.

En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet. Fra Datatilsynet.

Dommer og avgjørelser

Arbeidsgivers styringsrett og tolking av arbeidsavtaler. Høyesterett 19.11.2009, HR-2009-2181-A.

Ulovlig midlertidig ansettelse, usaklig oppsigelse og gjengjeldelse etter varsling. Agder lagmannsrettsdom 2.11.2009, LA-2009-57115.

Mangelfull saksbehandling av krav om innsyn i fullstendige søkerlister. Sak 2008/2721 fra Sivilombudsmannen.

 

KF Lokal personalhåndbok

- Kommunenes egen personalhåndbok

Nå også på nynorsk!

Spør oss på:

24 13 28 50 eller
e-post

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 7 L (2009-2010) - Endringer i adopsjonsloven og ­barnevernloven.

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse.

 

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Veiledninger

En veileder om internkontroll og informasjonssikkerhet. Fra Datatilsynet.
 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen:

Mangelfull saksbehandling av krav om innsyn i fullstendige søkerlister. Sak 2008/2721 fra Sivilombudsmannen.

 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Høringsnotat: Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, Skyss og Politiattest.

Regelanvendelse

Eksempelsak

Fritak fra aktiviteter i opplæringen - RLE. Eksempelet er utfylt med brev, vedtaksbehandling og klagebehandling

Dommer og avgjørelser

Skoleskyssgodtgjørelse - forskjellsbehandling av grunnskoleelever og elever i videregående skole. Sak 2008/2750 fra Sivilombudsmannen.

Skoleskyss - vurdering av hva som er akseptabel tidsbruk for grunnskoleelev. Sak 2008/2292 fra Sivilombudsmannen.

Fagstoff

Føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis ved sykdom. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Rett til læring - Høringsuttalelse fra KS til kunnskapsdepartementet om NOU 2009:18.

 

Nytt akkurat nå:

Ny eksempelsak:

Fritak fra aktiviteter i opplæringen - RLE.

 

 

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Tilskuddsordninger for kommunene 2010

Tilskudd til nasjonale minoriteter. Rundskriv A-59/2009 fra AID.

Kunngjøring av tilskudd til boligsosialt arbeid i 2010.

Kunngjøring av tilskudd for 2010 - Barnefattigdom.

Tilskudd til bomiljø i Groruddalen. Tilskudd fra Husbanken.

Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Tilskudd fra Husbanken.


På vei

Oppdatering av håndboka

Merverdiavgift og kommunene.

(advokat
Ole-Jørgen Wilberg)

Boka blir oppdatert i henhold til nytt regelverk som trer i kraft 1. januar 2010.

 

På vei

Oppdatering av håndboka

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser

(advokat Stein Ness)

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt