Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/11 15. oktober 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixellang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Endring i helsepersonelloven §53 om tildeling av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning.

Dommer og avgjørelser

Sak 2011/235 fra Sivilombudsmannen: Tilsetting - alderssammenheng og overkvalifisering.

Annet

Pensjon og reservasjon - Kommentar fra KS til Arbeidsrettsdom 24.03.2011.

Om brudd i lokale forhandlinger (kap. 3 og 5).

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Marianne Tellefsen, Høgskolen i Oslo og Akershus, har per september 2011 gjennomgått og ajourført de tematiserte lovkommentarene, det meste i kapitlet Sosiale forhold, i tråd med de siste endringer i regelverket. Gjelder blant annet statlig tilsyn på barnevernområdet og fylkesmannens rolle. Dessuten regelen om politiattest og avgrenset barneomsorgsattest for fosterforeldre, personer som skal arbeide i barneverninstitusjoner samt i omsorgssentre for mindreårige etter kap. 5 A, sentre for foreldre m.m. Dessuten er det foretatt en del språklige endringer.

Fagstoff

Rappport fra Barnevernpanelet 2011.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Sak 10/3040 fra Sivilombudsmannen: Saksbehandlingingen av omgjøringsbegjæring til kommunal klagenemnd.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.

Høring om forslag om endringer iopplæringsforskriften. Forskriftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring.

Regelanvendelse

Tolkninger fra Utdanningsdirektoratet:

Oppdragsundervisning - elevstatus og standpunktkarakterer.

Utvida PC-ordning i vidaregåande opplæring.

Fagstoff

Rappport fra Barnevernpanelet 2011.

 

 

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Budsjett, inntektssystem og tilskudd

Statsbudsjettet og Inntekstssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte) vil om kort tid være lagt inn i KF Økonomi.

Merverdiavgift

Uttalelse fra Skattedirektoratet: Avgiftsmessige konsekvenser av "sengetøydommen" - Borgarting lagmannsretts dom av 11. april 2011.

Regnskap

Rundskriv H-5/2011: Beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2012.

Tilskuddsordninger 2012

I etterkant av statsbudsjettet gir vi en oversikt over alle tilskuddordningene i budsjettforslaget. Følg med i mappen Tilskudd og refusjoner.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt