<% nyhetsbrev = "34" navn = "02/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev


Mars 2006


Nytt akkurat nå:

Lag egne lenker inn til dokumentene i KF Infoserie

KF Infoserie har alt relevant regelverk samlet og oppdatert i KF Infoserie. Nå kan våre kunder lage lenker direkte inn til basen, for eksempel fra kommunens egen hjemmeside eller fra egne interne verktøy.

For å lage lenker må du ha status som lokal administrator eller web-redaktør.

Det finnes to typer lenker inn til lovverket:

Infoserielenke

  • Til de som er brukere av KF Infoserie, for eksempel medarbeidere i kommunen.
  • Lenken går direkte inn til et bestemt avsnitt i et dokument og gir samtidig tilgang til hele Infoserien og alle dets funksjoner.

Dokumentvisning

  • Til de som ikke er brukere av KF Infoserie, f.eks innbyggerne i kommunen.
  • Lenken går direkte til et bestemt avsnitt i et dokument. Teksten blir hentet fra KF Infoserie, som et enkeltstående dokument, uten å åpne Infoserien

 

 

 

 

 

 

6. mars 2006  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

 

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75

 


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no