<% cnstring = "uid=sa;pwd=liverpool;Driver={SQL Server};database=kf;Server=193.217.89.145" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open cnstring sql2 = "SELECT * from bokhode where bekreftet = '1' and newsID = " & request.querystring("newsID") & " ORDER BY dato desc" set rsHode = cn.Execute(sql2) session("newsID") = request.querystring("newsID") %> Kommuneforlaget <%= request.querystring("sql") %>
<% if rsHode.EOF then %> <% else %> <% do until rsHode.eof %> <% sql = "SELECT s.antall, b.navn FROM Boksalg s, bokHode h, bok b where s.hodeID = h.hodeID and s.bokID = b.varenummer and h.newsID = " & session("newsID") & " and h.bekreftet = '1' and h.hodeID = " & rsHode("hodeID")%> <% set rs = cn.Execute(sql) %> <% do until rs.eof %> <% rs.movenext %> <% loop %> <% rsHode.movenext %> <% loop %> <% end if %>
Ordrebekreftelse

Du har ikke bestilt noen bøker. Velkommen tilbake!
 
Dato Område
<%= mid(cstr(rsHode("dato")), 1, 10) %><%= rsHode("type") %>
Antall Tittel
<%= rs("antall") %><%= rs("navn") %>