<% Dim cn if Request.Form("txtEmail") <> "" then set cn = server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open session("cnstring") Sql = "exec sp_SMTPMail @SenderName='Kommuneforlaget', @SenderAddress='lise.storholdt@kommuneforlaget.no', " _ & "@RecipientName = 'Recipient', @RecipientAddress = '" & Request.Form("txtEmail") & "', " _ & "@Subject='Kommuneforlaget - Arkivaktuelt', @body='Hei! " & Chr(10) & Chr(13) & request.form("txtnavn") & " vil tipse deg om Arkivaktuelt:" & Chr(10) & Chr(13) & "Trykk på linken for å lese nyhetsbrevet:" & chr(10) & "http://195.159.101.181/nyhet/arkivaktuelt.pdf" & chr(10) & chr(13) & "'" cn.Execute(sql) set cn = nothing end if %> Kommuneforlaget - tips en venn
<% if request.form("txtEmail") = "" then %> <% else %> <% end if %>
Kommuneforlaget - Tips en venn

Skriv inn din venns emailadresse og ditt navn

Din venns email:
Eget navn:
   

 
   
   
Har du spørsmål til "Tips en venn"?
Kontakt Lise Gry Størholdt på telefon: 24 13 28 05
  Mailen er nå sendt. Takk for at du tipset en venn.