<% Dim cn if Request.Form("txtEmail") <> "" then set cn = server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open session("cnstring") Sql = "exec sp_SMTPMail @SenderName='Kommuneforlaget', @SenderAddress='lise.storholdt@kommuneforlaget.no', " _ & "@RecipientName = 'Recipient', @RecipientAddress = '" & Request.Form("txtEmail") & "', " _ & "@Subject='Kommuneforlaget - nye bøker', @body='Hei! " & Chr(10) & Chr(13) & request.form("txtnavn") & " vil tipse deg om våre bøker innen eldreomsorg " & chr(10) & "http://193.217.89.145/nyhet/samtale1.asp'" cn.Execute(sql) set cn = nothing end if %> Kommuneforlaget nyhetsbrevpåmelding
<% if request.form("txtEmail") = "" then %> <% else %> <% end if %>
Kommuneforlaget - Tips en venn

Skriv inn din venns emailadresse og ditt navn

Din venns email:
Eget navn:
   

 
   
   
Har du spørsmål til "Tips en venn"?
Kontakt Lise Gry Størholdt på telefon: 24 13 28 05
  Mailen er nå sendt. Takk for at du tipset en venn.